Sparkle nummer 7 is er!

In deze editie van het inspiratiemagazine voor adverteerders en communicatiebureaus snijden we het thema disruptieve innovatie aan. Ofwel: hoe afwijken van de geijkte paden de weg naar succes kan betekenen.

 

We besteden ook aandacht aan een van de hete hangijzers van dit moment: advertentiefraude, waarbij ook de situatie in België onder de loep wordt genomen. En we zoomen in op een onderzoek van GfK waarin de Belgische consument bevraagd werd over In-Home Advertising.

 

Dat alles wordt zoals steeds aangevuld met boeiende cases en interviews, in een uitnodigende lay-out waarin u zelf de disruptie kan ontdekken.

 

Veel leesplezier!

Download Sparkle nummer 7

Bart Neyt
Bart Neyt